Outsourcing af IT driften gjorde det muligt at fokusere fuldtid på kerneforretningen

Det var en sammenligning af pris og kemi samt et fokus på kvaliteten af den efterfølgende support, der gjorde udslaget, for at transportvirksomheden Hans Jensen valgte MultiHouse som deres IT partner.

Serverne hos Hans Jensen sang på sidste vers, så Martin Boe Pedersen, der er CFO og har IT ansvaret hos Hans Jensen, så det som et oplagt tidspunkt at overveje, om man selv skulle blive ved med at drifte sine egne servere, eller om man skulle outsource hele IT driften. Valget faldt på outsourcing af IT driften samt fuld support heraf hos MultiHouse, da Martin ikke følte, at de havde den fornødne viden og de nødvendige ressourcer til at drifte deres egne servere. Martin Boe Pedersen forklarer yderligere:

”Vi vil hellere gøre det, vi er gode til - nemlig at drive en butik, hvor det handler om transport af gods og ikke transport af data”

Bedre driftsstabilitet efter outsourcing til MultiHouse

Overflytningen fra brugen af egne servere til outsourcing hos MultiHouse har ifølge Martin Boe Pedersen forløbet nemt og uden de store udfordringer. Hos Hans Jensen har de ligeledes været positive over skiftet til MultiHouse og Martin fortæller bl.a. om en episode, hvor strømmen gik hos Hans Jensen, men da MultiHouse drifter serverne, mistede medarbejderne ikke deres dokumenter og kunne tilgå disse, som om intet var sket, da strømmen vendte tilbage. Derudover har Hans Jensen oplevet en bedre driftsstabilitet, hvilket skyldes at MultiHouse overvåger serverne og reagerer proaktivt, såfremt at driftsperformance falder.

Fuld support af IT driften – Outsourcing Professional løsning

Kvaliteten af den efterfølgende support var en af de væsentligste faktorer, for at valget faldt på MultiHouse. Martin udtaler, at Hans Jensen bruger supportfunktionen flittigt og er glade for den sparring, de modtager både i forhold til den daglige drift, men også når der opstår behov for at få nye devices og programmer koblet på. Hans Jensen har en fast seniorkonsulent hos MultiHouse, der er ansvarlig for det tekniske setup af IT driften. Dette sikrer, at MultiHouse kan levere den bedst mulige support, da konsulenten opnår en bredere viden omkring Hans Jensen og deres medarbejdere, hvorfor konsulenten kan træffe de nødvendige beslutninger, når eventuelle problemer opstår.

Overordnet set har Martin Boe Pedersen været godt tilfreds med hele forløbet lige fra implementering til drift og den løbende support, hvorfor han allerede har anbefalet MultiHouse til andre i sit netværk.

 

Om Hans Jensen

Hans Jensen Transport A/S er en moderne transportvirksomhed med den nyeste IT-teknologi ført helt ud til chaufførerne i førerhusene. Hans Jensen beskæftiger i hverdagen ca. 45 biler og dækker det meste af Europa. Kerneforretningen er silo- og tanktransport inden for Pharma, Food, Industri og Landbrug.

Det bruger Hans Jensen MultiHouse til:

  • Outsourcing professional:
  • Fri drift og support
  • Dedikeret virtuelle servere:
  • Navision, MS SQL, Citrix
  • Dedikeret Hosted Firewall
  • MS Cloud drift:
  • Exchange Online
  • Software:
  • Office 365 E3
  • MS SQL

 

Martin Boe Pedersen fra Hans Jensen Transport