Effektiv IT-support skaber mere tryghed

En Outsourcing Professionel aftale gennem MultiHouse er med til at sikre hurtig, nem og tilfredsstillende IT support og skaber tryghed for medarbejderne hos Aarhus Letbane.

Prøveordning med klippekort

I starten manglede Aarhus Letbane en fornemmelse for, hvor stort behovet var for en fast prisaftale på outsourcing. En klippekortsordning gav mulighed for at afprøve supporten på en fleksibel måde uden at løbe en stor økonomisk risiko. På denne måde kunne Aarhus Letbane tjekke om supporten fra MultiHouse matchede deres ønsker og behov.

”Med klippekortsordningen fik vi chancen for at undersøge vores egentlige behov, f.eks. hvor mange servicekald vi har. På samme tid gav det en mulighed for sammenligning med, hvad det koster at indgå i en Outsourcing Professionel aftale til fast pris”, begrunder økonomichefen Claus Haugaard Madsen.

Efter 2-3 klippekort valgte Aarhus Letbane at lave en permanent aftale med en fast pris på outsourcing af IT-supporten ved MultiHouse.

En knivskarp IT-afdeling - uden at have ansat en medarbejder

Inden aftalen med MultiHouse havde Aarhus Letbane aftaler med flere forskellige leverandører, og det var frustrerende for medarbejderne at skulle forholde sig internt til, om det var leverandør A, B eller C der skulle kontaktes, hvis der opstod et problem.

”Det gav meget støj, at der var 3-4 leverandører inde over vores set up. Nu kommer her fast en IT-medarbejder en gang om ugen fra MultiHouse, som kender til vores IT opsætning, og det giver en tilfredsstillelse, at vi ikke skal starte forfra med at forklare, hver gang der er problemer. Det dybe kendskab Jonas Heegaard, der er support manager hos MultiHouse, har fået til vores IT og organisationen, har gjort det hele nemmere og gjort vores medarbejdere mere trygge.”

Som en løsning på problemet med de mange leverandører, står MultiHouse derfor også som ’Single Point of Contact’ ved Aarhus Letbane, hvis der skulle opstå problemer, uanset hvad det måtte dreje sig om.

”Det betyder at medarbejderne hos Aarhus Letbane ikke skal bekymre sig om, hvem de skal kontakte. Det er MultiHouse, der må løse udfordringerne, og hvis de ikke selv kan løse det, så må de række ud til en tredje leverandør. 

Tidligere spildte vores medarbejdere tid på at ringe rundt for at finde den rette til at løse et IT-problem – og tid er som bekendt penge”, siger økonomichefen.

Løsningsfordele ved outsourcing professionel aftale:

  • Fast pris på den samlede IT-drift
  • Hurtig og effektiv support
  • Fri adgang til IT-ekspertise

Fast kontaktperson til IT support

I opstartsfasen havde det specielt stor betydning for Aarhus Letbane, at der var en fast kontaktperson fysisk tilstede.

”Det betyder, at folk til dels får tryghed, dels får sat et ansigt på, så man ved, hvem det egentlig er, man ringer til for at få IT support. Nu er MultiHouse kendt i vores virksomhed, som dem der tager sig af IT supporten, og folk er trygge ved at det fungerer”, fortæller Claus Haugaard Madsen og uddyber:

”Med det samme jeg melder et problem til MultiHouse, så ved jeg også, at der sidder en medarbejder fokuseret på at løse det. Der går ikke 3 timer før de begynder at kigge på det. Heller ikke, når vi i perioder arbejder sent og i weekender. Generelt er det kritisk, at vi er oppe at køre hele tiden, og at vi kan komme i kontakt med MultiHouse hele døgnet”.

Oplevelsen af at føle sig prioriteret højt

Økonomichefen hos Aarhus Letbane ser klart, at virksomhedens håndtering af IT er blevet mere effektiv og føler sig højt prioriteret af MultiHouse.

”Mange virksomheder er for små til at opbygge en stor IT kompetence internt, og for os har outsourcing af IT supporten til en ekstern IT virksomhed vist sig at være et billiger alternativ. Det er nemt, at det foregår eksternt i stedet for internt. Vi har oplevet, at supporten går hurtig, og det er let at følge med i systemet, om der er blevet taget hånd om problemet”.

 

Om Aarhus Letbane

Aarhus Letbane anlægger Danmarks første letbane. Første etape kommer til at køre i Aarhusområdet i 2017, og anlægsarbejdet hertil er i fuld gang.
Planlægningen af nye etaper mellem Aarhus Ø og Brabrand og Lisbjerg og Hinnerup er på tegnebrættet.
Aarhus Letbane ejes af Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Det bruger Aarhus Letbane MultiHouse til:

  • Responsiv IT support via telefon / online
  • Rådgivning om IT
  • Opsætning af nye PC’er og Windows Surface
  • Levering og opsætning af trådløst netværk
  • Single point of contact til 3. Part leverandør
  • Leverance af hardware og software produkter
  • Administration af Office 365 løsning

Links

Aarhus Letbane