”Jeg har en tryghed i maven, når jeg kører hjem om aftenen"

Billigere og bedre løsning

Billigere og bedre løsning

5R Marketing fik i 2010 lavet en omfattende opgradering af deres IT-setup med nye servere og nyt hardware. Multihouse, der i forvejen havde løst mindre ad hoc opgaver for virksomheden, var samarbejdspartner på projektet, og det var i den forbindelse, at outsourcing af IT-driften kom på tale.

”Der dukkede en masse spørgsmål op i forbindelse med vores daglige IT-drift, som vores daværende IT-medarbejder ikke kunne svare på. Det viste sig også, at der ikke var helt styr på væsentlige forhold som fx vores backup-system og viruskontrol. Vi valgte derfor at tage en snak med Multihouse om outsourcing, og i marts 2011 fik vi en aftale på plads. Det har vist sig at være både en billigere og bedre løsning.”
Carsten Rasmussen, Direktør i 5R Marketing

Carsten Rasmussen er især tilfreds med, at han ikke længere har frustrerede medarbejdere, der ikke kan få løst deres IT-problemer ordentligt eller hurtigt nok. De opgaver, der før hvilede på én IT-medarbejders skuldre og kompetencer, bliver nu løst af et to-cifret antal medarbejdere hos Multihouse, hvis samlede IT-kompetence langt overstiger, hvad en enkelt IT-medarbejder kan tilbyde.

Fuld dækning - og mere til

Med valget af en Outsourcing Professionel aftale har 5R Marketing nu fået en Fullservice-løsning. Selv om virksomheden har et simpelt og overskueligt IT- setup, mener Carsten Rasmussen, at det er det rigtige valg.

”Vi har måske ikke behov for en decideret IT-strategi, og et større IT-tjek fik vi jo lavet i forbindelse med opgraderings-projektet for godt et år siden. Men jeg vil hellere være dækket for meget end for lidt ind.

Det sikrer en fleksibilitet i samarbejdet, og så kommer der ingen uforudsete regninger, fordi en bestemt ydelse falder uden for aftalen”. Som et eksempel på det fleksible samarbejde nævner Carsten Rasmussen den dag, hvor alle computere var nede, og Multihouse tog sig af sagsbehandlingen, selv om det var netforbindelsen, der var problemet. Et problem, der omhandler fiberudbyderen og dermed egentligt falder uden for outsourcingaftalen. Alligevel kom der ingen ekstraregning.

”Vi stiller generelt store krav til vores leverandører, og jeg må sige, at det forventede serviceniveau bliver overholdt hos Multihouse. Og der er så meget styr på sagerne, at jeg har en tryghed i maven, når jeg kører hjem om aftenen”.

Ingen problemer er for små

Med i Outsourcing Professionel aftalen hører et ugentligt besøg af en IT-konsulent fra Multihouse. Besøget bliver brugt på optimering af den daglige IT-drift, der er ingen problemer er for små og der findes ingen dumme spørgsmål. Den blotte tilstedeværelse af en fast konsulent er også med til at styrke relationen mellem 5R Marketing og Multihouse. De dage, hvor konsulenten ikke er der, bliver Multihouses IT-Hotline flittigt brugt.

”Vi bruger pc’er og telefoner fra tidlig morgen til sen aften i vores telemarketing arbejde, så det er vigtigt, at alle tingene fungerer optimalt. Hvis vi er nede i bare 30 minutter, koster det os måske 40.000 kr., og jeg kan heldigvis sige, at Multihouse har en meget hurtig reaktionstid. Uanset, hvilke problemer vi står med, tager de det meget seriøst. Det gør, at vi hele tiden føler, vi er en stor kunde hos dem – selv om vi måske ikke er det”.

 

Om 5R Marketing

5R marketing er en af landets største virksomheder på markedet for outbound telemarketing. Virksomheden blev startet i 2005 og idag beskæftiger den cirka 350 medarbejdere, der på skift betjener 140 arbejdsstationer.

Alle medarbejdere arbejder stort set udelukkende ved PC og telefon, hvor de varetager salgs- og mødebookingsopgaver for flere af landets største virksomheder.

Det bruger 5R Marketing MultiHouse til:

  • Outsourcing af hele IT-driften:
  • Hotline og IT-nødhjælp
  • Løbende IT-vedligeholdelse, forbedringer og rådgivning
  • Indkøb af hardware og software
  • Optimering af IT-netværk