ECIT_MultiHouse-it-sikkerhed-hosting-outsourcing-cloud

GDPR workshop

Få overblik over den nye persondatalov. DLA Piper tilbyder i samarbejde med MultiHouse en virksomheds specifik workshop, hvor I får konkret rådgivning angående den nye persondatalov og information om praktiske IT-sikkerhedstiltag.

Workshop i GDPR og IT-Sikkerhed
Den nye persondataforordning

Den teknologiske udvikling har skabt et øget fokus på persondatabeskyttelsen fra EU's side, hvilket har resulteret i vedtagelsen af en ny persondataforordning, som træder i kraft maj 2018. Dette medfører, at en lang række virksomheder i den kommende tid bør rette deres fokus på at få implementeret de nødvendige tiltag i forbindelse med behandling af personoplysninger.


Persondataforordningen er relevant for alle danske virksomheder og foreninger, der har ansatte og kunder/medlemmer, idet behandling af oplysninger om egne ansatte, kunder og medlemmer også er omfattet af persondataforordningens regler. For virksomheder og foreninger, der behandler personfølsomme oplysninger - er den nye persondataforordning endnu mere relevant.

Hvad tilbyder vi?

DLA Piper tilbyder i samarbejde med MultiHouse IT-partner en grundig gennemgang af den nye persondataforordning.

  • DLA Piper gennemgår alle relevante juridiske forhold i relation til de udfordringer, som jeres virksomhed eller forening står overfor.
  • MultiHouse præsenterer, hvordan jeres virksomhed kan efterleve reglerne fra den nye EU forordning ved indførelsen af nye procedure og IT tekniske tiltag.

Workshoppen er således tænkt som dels teoretisk, hvor de overordnede regler beskrives og forklares, og dels praktisk, idet konkrete løsninger i relation til netop din virksomhed fastlægges.

Det får I ud af workshoppen

En workshop med DLA Piper og MultiHouse vil ruste din virksomhed til fremtidige udfordringer, både på det juridiske- og IT-sikkerhedsmæssige område.

  • Uddybende forklaring af den nye persondataforordning og hvordan den påvirker netop jeres virksomhed.
  • Overblik over juridiske- og IT-sikkerhedsmæssige forhold.
  • Indblik i, hvordan IT-kriminelle tjener penge.
  • Hvad I selv kan gøre imod IT-kriminalitet.
  • Konsekvenserne, hvis ikke man fokuserer på IT-sikkerhed.
Hæv IT-sikkerheden markant for få midler

Ansvaret for at de nye regler overholdes ligger hos virksomhedens ledelsen, hvorfor det er nødvendigt at afsætte tid og ressourcer til at klæde medarbejdere på i forhold til IT-sikkerhed.
Herudover kan fortrolige og vigtige data blive ødelagt eller offentliggjort, hvilket kan påvirke virksomhedens image.
 
Denne workshop giver virksomhedens medarbejdere gode IT-vaner og kendskab til tendenser inden for cybertruslen. Omkring 80-90% af alle sikkerhedsbrud skyldes medarbejdernes manglende viden om IT-sikkerhed, hvorfor den samlede IT-sikkerhed kan hæves markant igennem denne workshop.
 
Kontakt os for yderligere oplysninger og et uforpligtende tilbud.

Kontakt

MultiHouse IT-Partner A/S
Kontaktdata:
Tobias Evar Lauridsen
tel@multihouse.dk
tlf. 4087 6091

Link til DLA Piper

DLA Piper Danmark Law Firm P/S
DOKK1
Hack Kampmanns Plads2, Level 3
8000 Aarhus C
Kontaktdata:
Janus Winther Høy
janus.winther.hoey@dlapiper.com
Tlf. 3334 0759